Računovodski servis

Vodenje poslovnih knjig in računovodske storitve za gospodarske družbe (d.o.o.,d.n.o., k.d.…), društva in samostojne podjetnike. V sklopu naše ponudbe vam nudimo sledeče računovodske storitve:

- vodenje glavne knjige ter pomožnih knjig
- vodenje blagajne in plačilnega prometa
- obračun DDV-ja
- prijava zavezanca v register DDV
- ostala opravila povezana z DDV
- fakturiranje, predračuni, ponudbe
- vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije

- obračun plač
- obračun regresa
- obračun prispevkov za zasebnike
- poročanje podatkov za PIZ – obrazec M4/M8
- obračun dohodnine za zaposlene
- drugi obračuni

- medletna poročila (bilance)
- letno poročilo za samostojne podjetnike
- letno poročilo za gospodarske družbe
- obračun davka od dohodkov pravnih oseb

- usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (IOP, opomini ...)
- urejanje dokumentacije
- priprava predlogov za kompenzacijo
- obračun obresti
- svetovanje pri izterjavi terjatev
- pošiljanje obrazcev
- računovodsko svetovanje
- razne druge računovodske storitve po vaši želji

Pogosta vprašanja


Kako sledite zakonodaji in spremembam v računovodstvu v Sloveniji?
Za sledenje novostim spremljamo izdaje Uradnega lista, sicer pa so naši stalni pripomočki zbirka davčnih ter računovodskih predpisov. Koristne informacije pa si pridobimo tudi s preučevanjem strokovnih revij in vestnikov...
več

Kaj pomeni e-računovodstvo s programom miniMAX?
To je spletna rešitev računovodstva za sodobnega podjetnika, ki potrebuje dostop do ažurnih podatkov od koderkoli. Program je dostopen iz vsake lokacije, potreben je samo dostop do interneta...
več


Kaj vse mi omogoča ta e-program?
Spletna aplikacija vam omogoča, da v njej izdajate račune, to pomeni, nič več ročnega pisanja računov v Wordu in Excelu, nobenih stroškov v zvezi z vzdrževanjem programov za trgovsko knjigo, za materialno knjigovodstvo...